Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

Drodzy Członkowie Żywego Różańca !

   Rozważania Tajemnicy z życia Jezusa i Maryi to nieodłączny element medytacji różańcowych. Dlatego pragnę przekazać tę pomoc w formie gotowych tekstów napisanych w oparciu o Papieskie Orędzia na Światowy Dzień Misyjny. Baza tych tekstów będzie się rozwijać wraz ze współpracą z katechetami świeckimi, którzy czynnie chcą się włączyć w dzieło misyjne Kościoła i w Żywy Różaniec.

 

  

Zachęcam i zapraszam do współpracy.

Ks dr Maciej Będziński
Sekretarz PDRW i PDPA
Członek zarządu Stow. Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media