Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Intencja na grudzień 2017:

Aby narody Europy na nowo odkryły piękno, dobro i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Intencja na styczeń 2018:

Za ewangelizację: Aby chrześcijanie, a także inne mniejszości religijne w krajach azjatyckich, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Intencja na luty 2018:

Ogólna: Aby ci, którzy mają władzę ekonomiczną, polityczną i duchową, nie ulegli pokusie korupcji.

Intencja na marzec 2018:

Za ewangelizację: Aby cały Kościół dostrzegł pilna potrzebę formacji do duchowego rozeznania na poziomie osobistym i wspólnotowym.

Intencja na kwiecień 2018:

Ogólna: Aby odpowiedzialni za zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia "nie" gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.

Intencja na maj 2018:

Za ewangelizację: Aby świeccy, poprzez wykorzystanie własnej kreatywności, wypełniali swoją szczególną misję w służbie wyzwaniom współczesnego świata.

Intencja na czerwiec 2018:

Ogólna: Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.

Intencja na lipiec 2018:

Za ewangelizację: Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, znaleźli pomoc i pocieszenie w przyjaźni Pana i swoich braci.

Intencja na sierpień 2018:

Ogólna: Aby decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodzinę jako jeden ze skarbów ludzkości.

Intencja na wrzesień 2018:

Ogólna: Aby młodzi na kontynencie afrykańskim mieli dostęp do edukacji i pracy w swoich krajach.

Intencja na październik 2018:

Za ewangelizację: Aby osoby konsekrowane wzbudziły w sobie zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i pozbawionych głosu.

Intencja na listopad 2018:

Ogólna: Aby język serca i dialogu miał zawsze przewagę nad językiem broni.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media