Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Intencja na styczeń 2021:

Za ewangelizację: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

Intencja na luty 2021:

Ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

Intencja na marzec 2021:

Za ewangelizację: Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.

Intencja na kwiecień 2021:

Ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Intencja na maj 2021:

Ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.

Intencja na czerwiec 2021:

Za ewangelizację: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości – w hojności, wierności i cierpliwości.

Intencja na lipiec 2021:

Ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

Intencja na sierpień 2021:

Za ewangelizację: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.

Intencja na wrzesień 2021:

Ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

Intencja na październik 2021:

Za ewangelizację: Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.

Intencja na listopad 2021:

Ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia.

Intencja na grudzień 2021:

Za ewangelizację: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media