Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Intencja na grudzień 2018:

Za Ewangelizację: Aby Każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Intencja na styczeń 2019:

Za ewangelizację: Za młodzież, szczególnie,  z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi opowiedziała na wezwanie Pana do Przekazywania światu radości Ewangelii.

Intencja na luty 2019:

Ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Intencja na marzec 2019:

Za ewangelizację: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Intencja na kwiecień 2019:

Ogólna: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Intencja na maj 2019:

Za ewangelizację: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Intencja na czerwiec 2019:

Ogólna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Intencja na lipiec 2019:

Ogólna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Intencja na sierpień 2019:

Za ewangelizację: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej  "szkołami wzrastania w człowieczeństwie".

Intencja na wrzesień 2019:

Ogólna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Intencja na październik 2019:

Za ewangelizację: Aby Tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną Kościoła.

Intencja na listopad 2019:

Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media