Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Intencja na marzec 2020:

Za ewangelizację: Módlmy się, aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Intencja na kwiecień 2020:

Ogólna: Módlmy się, aby wszystkie osoby uzależnione otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Intencja na maj 2020:

Za ewangelizację: Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Intencja na czerwiec 2020:

Za ewangelizację: Módlmy się, aby ci, którzy cierpią, odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Intencja na lipiec 2020:

Ogólna: Módlmy się, aby współczesnym rodzinom towarzyszyła miłość, szacunek oraz dobre rady innych.

Intencja na sierpień 2020:

Ogólna: Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją z morza, za marynarzy, rybaków oraz ich rodziny.

Intencja na wrzesień 2020:

Ogólna: Módlmy się, aby zasoby naszej planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy, z ich poszanowaniem.

Intencja na październik 2020:

Za ewangelizację: Módlmy się, aby na mocy chrztu świętego wierni świeccy, a szczególnie kobiety, podejmowali większą odpowiedzialność w instytucjach Kościoła.

Intencja na listopad 2020:

Ogólna: Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkości.

Intencja na grudzień 2020:

Za ewangelizację: Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana słowem Bożym i modlitwą.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media