Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Sekretarz krajowy PDRW
Ks. dr Maciej Będziński
kapłan diecezji radomskiej, ur. 29.01.1981 r.,
święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Zygmunta Zimowskiego w 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 p. mgr Elżbieta Polkowska                   

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media