Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW

 

 

 

Drodzy Animatorzy młodzieżowych grup szkolnych i parafialnych!

   Oddajemy w wasze ręce propozycję materiałów formacyjnych dla uczniów gimnazjum. Cały program pomyślany jest na trzyletni czas etapu szkoły ponadpodstawowej, a ten rok który przed nami rozpoczyna jego realizację. Formacja młodzieży odbywać się będzie pod patronatem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, w ramach jednej ze ścieżek programu Młodzi dla Misji. Naszym pragnieniem jest stworzenie grup Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego- PDRW, czyli zgromadzenie młodzieży chcącej pomagać innym na terenie swojej szkoły, parafii oraz w obrębie całego świata. Program ten przygotowuje również do wyjazdu na misje jako wolontariusz dla wszystkich chętnych. Zanim jednak młodzi podejmą się wolontariatu muszą sami uformować się, by poznać Chrystusa i głęboko Mu uwierzyć.
   Nasze trzy fundamentalne hasła, na których chcemy budować to: FORMACJA, WSPÓŁPRACA i MISJE. Na tej podstawie chcemy uformować dobrego człowieka i chrześcijanina, osobę umiejącą współpracować z innymi i dobrego misjonarza zaangażowanego w dzieło misyjne całego Kościoła.
   Na bazie tych trzech towarzyszących nam haseł każde spotkanie składa się z trzech części: CHCĘ POZNAĆ I UWIERZYĆ, CHCĘ WSPÓŁPRACOWAĆ, CHCĘ GŁOSIĆ. Pod tymi wyrażeniami ukrywa się: 1. czas formacji, poznawania nowych rzeczy, dowiadywania się czegoś nowego, zdobywania wiedzy i umiejętności; 2. praktyczna pomoc na terenie szkoły lub parafii, przygotowanie do takich działań oraz 3. konkretne działanie na rzecz misji i misjonarzy.

W skrócie schemat naszych działań wygląda następująco:

 


   Podkreśleniem trzech wymiarów naszych spotkań, a jednocześnie naszych celów formacyjnych, jest nasze logo i jego części składowe. KRZYŻ jest znakiem Jezusa Chrystusa. To Jego przede wszystkim chcemy lepiej poznać i pokochać, aby mocniej i głębiej w Niego uwierzyć. DŁONIE otwarte na innych oznaczają nasze wyjście do ludzi, współpracę, niesienie siebie i swoich darów w służbie innym. KULA ZIEMSKA jest znakiem naszej otwartości na świat, na dzieło misyjne Kościoła.
Na początku spotkań (w czasie pierwszych miesięcy) będzie czas, aby wyjaśnić młodzieży znaczenie logo, przedstawić hasła według których zamierzamy pracować, wybrać wspólną modlitwę grupy, piosenkę jako hymn, poznać czym jest PDRW, zapoznać się z osobą Pauliny Jaricot i przedstawić jakie umiejętności, zdolności i wiedzę osiągną uczestnicząc w spotkaniach Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego. Szczegółowy przebieg spotkań znajda Państwo na dalszych stronach naszej broszury.
   Jeśli działają Państwo na terenie szkoły dobrze byłoby przedstawić przynajmniej ogólny zarys działań dyrekcji szkoły. Podobnie jeśli grupa działa w parafii należy zapoznać z planami jej działania ks. Proboszcza. Dla ułatwienia Państwu tego zadania załączamy tabelę z rocznym planem pracy. Druga, podobna tabela, przeznaczona jest dla Państwa jest ona jednak dużo bardziej szczegółowa, aby pomogła przygotowywać kolejne spotkania i „akcje parafialne”.
W naszym zamyśle podajemy Państwu jedno spotkanie na miesiąc. Są one jednak tak bogate, pełne treści i różnych zadań i możliwości, że można podzielić je na mniejsze jednostki i na bazie jednego konspektu przeprowadzić kilka spotkań. Wszystko zależy tylko od Państwa inwencji.
   Mamy nadzieję, że konspekty i inne załączone materiały spodobają się Państwu i będą dla Państwa przejrzyste, konkretne i przydatne. Po jakiekolwiek dodatkowe informacje na temat misji i PDRW zapraszamy na stronę: www.pdrw.missio.org.pl Otaczamy Was swoją modlitwą.

Autorzy

 

 

 

 

 

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media