Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW to inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych. Powstał jako odpowiedź na prośby katechetów i nauczycieli prowadzących grupy młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich.

To właśnie oni chcieli „zagospodarować” misyjny entuzjazm, otwartość i ciekawość młodzieży oraz kontynuować piękną pracę dzieci zrzeszonych w ogniskach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Po drugie, to sami młodzi w wielu sytuacjach sygnalizowali, iż działalność misyjna nie jest im obojętna.
Książka, opracowana przez Sekretariat Krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, proponuje konkretny program formacji i zaangażowania misyjnego młodych ludzi. Jest to pierwsza część programu rozłożonego w czasie na trzy kolejne lata. Materiały zostały opracowane na bazie trzech filarów – formacji, współpracy, misji.
Pozycja „Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW” jest do nabycia w siedzibie Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie lub przez stronę sklepiku internetowego:  www.missio.pl.

Do książki dołączona jest płyta, zawierająca pomoce dydaktyczne, materiały w pdf oraz pliki dźwiękowe.

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media