Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

 

   Idea Cykl misyjnych spotkań „Nieść radość Ewangelii w duchu błogosławieństw” jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych skierowaną do wszystkich młodzieżowych grup apostolskich, wolontariatów misyjnych, a także do tych, którzy szukają profilu dla swojej grupy i jeszcze nie wiedzą, że chcą stać się grupą misyjną. Tak jak Kościół jest powszechny i otwarty dla wszystkich, tak nasze spotkania są dedykowane dla każdego, kto chce w dobrej sprawie zainwestować swój zapał i entuzjazm. Tematy spotkań Październik – Misjonarz jest człowiekiem Błogosławieństw, czyli jak zapalić się entuzjazmem dla misji Listopad – „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” Grudzień – „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” Styczeń – „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” Luty – „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” Marzec – „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” Kwiecień – „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Maj – „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” Czerwiec – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” Zachęcamy do skorzystania z materiałów formacyjnych na GRUDZIEŃ. Film do spotkania Listopad 2015

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media