Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Młodzi szukają dróg, na których można urzeczywistniać męstwo i porywy serca w służbie ludzkości. Papież Franciszek w adhortacji „Ewangelii gaudium” pisał: „Wielu młodych ludzi ofiaruje swą solidarną pomoc wobec nieszczęść świata i poodejmuje różne formy aktywnego działania i wolontariatu. Jakie to piękne, że młodzi są «pielgrzymami wiary», szczęśliwi, że mogą nieść Jezusa na każdą ulicę, na każdy plac, w każdy zakątek ziemi” (106).
Pragnąc zaangażować młodych i ich potencjał, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary proponuje formacyjno-misyjny program w ramach Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW. W tym roku przedstawiamy drugą część materiałów jako kontynuację pracy z grupami młodzieży. Tym razem na drogach formacji, współpracy i misji podążamy za postaciami biblijnymi, które doświadczyły obecności Boga i otrzymały jakieś szczególne misyjne zadanie.
Chcemy dotrzeć do szkolnych i parafialnych wspólnot z ideą misyjnego wolontariatu, aby młodzi katolicy byli zaangażowani w służbę Kościołowi.
Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW, rok II (z płytą CD), 9 zł.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media