Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

SIOSTRA RAFAELA OD NIEWIDOMYCH
Szkoła dla uczniów niewidomych w Kibeho, w Rwandzie, jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Została założona przez siostrę Rafaelę Urszulę Nałęcz. Budowa szkoły rozpoczęła się w roku 2006. Powstały wtedy budynki obecnego Instytutu Edukacyjnego dla uczniów z dysfunkcją widzenia. Pierwsi uczniowie zostali przyjęci do szkoły już w roku 2007. Obecnie uczy się w niej 133 uczniów – 102 w szkole podstawowej i 31 w szkole średniej (gimnazjum, w Rwandzie nazywane Secondary Ordinary Level).
TAK SAMO – TYLKO TRUDNIEJ
Wszyscy nasi uczniowie posiadają zaświadczenie od okulisty potwierdzające konieczność nauki w szkole specjalnej. Jest to odpowiednik orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu braku lub uszkodzenia widzenia. Przy przyjęciu do naszej szkoły kandydaci muszą spełnić dwa warunki: posiadać odpowiednie zaświadczenie od okulisty i pochodzić z biednej rodziny.
Szkoła realizuje państwowy program nauczania, czyli taki sam jak dla szkół ogólnodostępnych. Uczniowie szkoły średniej uczą się tych samych przedmiotów, co ich pełnosprawni rówieśnicy. Staramy się, by podręczniki do chemii, fizyki, matematyki, języków rwanda, suahili, francuskiego, angielskiego i do innych przedmiotów zostały profesjonalnie dostosowane w brajlu. Drukujemy je w naszej szkole za pomocą specjalistycznej drukarki. Nasi uczniowie po zakończeniu edukacji w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz trzeciej klasie szkoły średniej zdają egzaminy państwowe i uzyskują bardzo dobre wyniki.
SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE
Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem rywalizują o zdobycie prestiżowych nagród państwowych z uczniami widzącymi. W Instytucie Edukacyjnym dla uczniów z dysfunkcją widzenia w Kibeho pracuje 27 nauczycieli przedmiotowych. Są to Rwandyjczycy, którzy po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia z pasją i oddaniem uczą niewidome dzieci. Uczniowie mieszkają w trzech internatach, gdzie pracuje 15 wychowawców.
Nasza szkoła została założona z myślą o najbiedniejszych niewidomych dzieciach, dla których edukacja na dobrym poziomie jest szansą na lepsze życie. Chcemy, by marzenie założycielki naszego zgromadzenia, matki Elżbiety Róży Czackiej, zrealizowało się również tutaj, w Rwandzie, tak jak w Laskach pod Warszawą – by osoby niewidome zostały docenione i zauważone przez tutejszą społeczność.
Edukacja specjalna jest bardzo kosztowna – nasza szkoła istnieje dzięki pomocy ofiarodawców i dobroczyńców. Za finansowe wsparcie dla naszej szkoły w imieniu sióstr, nauczycieli oraz uczniów pragnę przekazać serdeczne słowa podziękowania w języku rwanda: Murakoze Cyane! Dziękuję bardzo!

S. BOGUSŁAWA ROMPEL FSK, RWANDA

Fot. arch. Autorki

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media