Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

12 stycznia o godz. 8.00, jak w każdą drugą sobotę miesiąca, w parafii Świętego Ojca Pio na warszawskich Kabatach zostanie odprawiona Msza św. za chorych i personel medyczny.
Od 24 czerwca ub.r. w parafii tej czczone są relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki i współpracowniczki Jana Pawła II, beatyfikowanej 28 kwietnia 2018 r. w Krakowie.
Po Mszy św. powierzane są Panu Bogu, przez wstawiennictwo bł. Hanny Chrzanowskiej, osoby chore i cierpiące, a także lekarze, pielęgniarki i pozostały personel medyczny.
Serdecznie zachęcamy wszystkich chorych, którzy nie będą uczestniczyć w tej Mszy św., o modlitwę - za wstawiennictwem Błogosławionej - w intencji misyjnego dzieła Kościoła i ofiarowanie swoich cierpień za misje i misjonarzy.
Foto.: www.archwwa.pl

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media