Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Dla chorych Msza św. transmitowana przez media jest wielkim dobrodziejstwem. To czas bliskości Boga, pełen modlitwy i aktywnego duchowego uczestnictwa w liturgii słowa Bożego.

ZBLIŻENIE DO BOGA
Jestem emerytowaną nauczycielką, mam dwoje dorosłych dzieci i czterech wnuków. W 1958 r. zachorowałam na RZS (reumatoidalne zapalenie stawów). Leczenie, walka i przyjaźń z chorobą trwają do dziś.
Nadszedł niezapomniany dla mnie i całej rodziny rok 2000. Choroba zaatakowała podstępnie i znienacka. Głęboki niedowład kończyn dolnych i górnych, zaburzenie wszystkich czynności organizmu były dla mnie jak wyrok śmierci. Po leczeniu szpitalnym zostałam przyjęta na dalsze leczenie i rehabilitację do ośrodka we Wleniu. Codzienna Msza św. odprawiana w kaplicy była transmitowana przez głośniki w każdej sali. Pomimo cierpienia powoli zaczęłam wsłuchiwać się w słowo Boże głoszone przez kapłana, zaczęłam modlić się, a nawet śpiewać pieśni. Każdego dnia byłam bliżej Boga. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym wyspowiadałam się i przyjęłam Komunię św. Wiem, że istotą Mszy św. jest ofiarowanie i przyjęcie Eucharystii, wymaga to fizycznej obecności wiernych w kościele. Ale kiedy ból kręgosłupa i zaostrzający się ból stawów nie pozwalają pójść do kościoła, uczestniczę w Eucharystii transmitowanej przez radio.


MIŁOŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ
To uczestnictwo we Mszy św. poprzez media ma dla mnie taką samą wartość jak fizyczna obecność w kościele. Według mnie silna wiara i miłość do Boga wymagają czegoś więcej niż fizycznej obecności, a mianowicie aktywnego i płynącego z serca włączenia się we wspólną modlitwę. Słowa liturgii – słuchane w skupieniu i ciszy mojego pokoju – umożliwiają mi pogłębienie wiary i bycie blisko Boga. Jestem z Nim sam na sam i mam poczucie, że Boże wezwanie skierowane jest prosto do mnie. Msza św. transmitowana stanowi więc cenną pomoc w przeżywaniu słowa Bożego.
Przeważnie uczestniczę we Mszy św. transmitowanej z Katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. W ciszy mojego pokoju spotykam się z Bogiem, który jest Miłością i Nadzieją, a ja w modlitwie staram się wyrazić swoją miłość i wdzięczność.

URSZULA CHABKO

TV I INTERNET
Można także uczestniczyć we Mszy św. transmitowanej przez telewizję lub Internet (http://msza-online.net/ – informacja od redakcji). Pan Bóg działa na miarę XXI wieku, zbliżając się do człowieka w każdej sytuacji i jego kondycji.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media