Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

82 lata temu za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w dniu Zielonych Świąt obchodzony będzie Dzień Cierpienia w Intencji Misji. Apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy – napełnieni Duchem Świętym – głosili odważnie Dobrą Nowinę. Wszyscy chorzy są również zaproszeni do udziału w tej misji ewangelizacji świata poprzez ofiarowanie swojego cierpienia w tej intencji. Również ci, którzy towarzyszą chorym poprzez „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”, które są owocami Ducha Świętego (por. Ga 5, 22), mogą uczestniczyć w tym posłannictwie.


IDŹ I TY!
Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Szpitalna powstało w marcu 2015 r. w Oleśnicy. Naszym charyzmatem jest służba modlitewna w intencjach osób chorych i personelu medycznego. Kierujemy się słowami Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie „Idź i ty czyń podobnie”.
Ileż to osób chorych mamy wokół siebie... W rodzinach, wśród sąsiadów, znajomych bliższych i dalszych. Jak wiele samotności i cierpienia rodzi się na skutek choroby i bezsilności. Jesteśmy niekiedy wobec tych trudnych sytuacji bezradni.
Tak wiele razy spotykałem osoby, którzy miały swoich najbliższych w szpitalach lub domach opieki społecznej, a chorzy i starsi z czasem zostawali „zapomniani”. W ich oczach widać było czarną rozpacz i brak nadziei. Spoglądali w okno i wyczekiwali, że może tym razem ktoś jednak przyjdzie...
A tak niewiele potrzeba. Wystarczy usiąść blisko, poświęcić chwilę uwagi.

Z TROSKĄ I UPRZEJMOŚCIĄ
W ramach naszego stowarzyszenia, poza służbą modlitewną, istnieje od początku apostolat szpitalny, który posługuje na oddziałach szpitalnych poprzez pochylenie się nad tymi, którzy źle się mają. Służymy dobrym słowem, zwykłą rozmową, po prostu swoją obecnością, czy też wspólną modlitwą. Nie wchodzimy w rolę lekarza, pielęgniarki, opiekuna medycznego czy kapelana szpitalnego, a uczymy się tego, aby być Bożymi „specjalistami” w dziedzinie „leczenia” duszy.
Ogromne znaczenie ma tutaj zaplecze modlitewne. Czy jesteśmy gotowi stawać się tym zapleczem, bez którego nie można rozpocząć misyjnej służby? Stańmy obok chorych z troską i uprzejmością. Niech przebywanie na oddziałach szpitalnych rozbudzi w nas radość z braterskiej służby.

 

NASZA MISJA
Powołanie do misji szpitalnej realizujemy prowadząc cotygodniowe spotkania modlitewne w Oleśnicy oraz comiesięczną modlitwę w kaplicy szpitalnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Na spotkaniach czytamy Pismo Święte, uwielbiamy Boga poprzez śpiew i modlitwę dziękczynną zakończoną prośbami. Asystentem kościelnym stowarzyszenia jest ks. Klaudiusz Kordos z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.
Ponadto utworzyliśmy Apostolat Szpitalny na rzecz osób chorych, który polega na towarzyszeniu i wsparciu terapeutycznym i duchowym, poprzez rozmowy, spacery, czytanie książek osobom przebywającym na oddziałach szpitalnych.
Mamy też swoją stronę internetową: www.sluzba-szpitalna.pl.tl, na którą serdecznie zapraszamy.
MARCIN STASZAK, PREZES CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MISJI SZPITALNEJ

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media