Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Helena Pyz – misjonarka świecka – od 31 lat posługuje jako lekarka w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach.

 W sekrety pracy duszpasterskiej w Aiquile oraz należących do parafii110 wiosek wprowadza nas ks. Tomasz Denicki – misjonarz pochodzący z diec. siedleckiej.

Dziś, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy XXVIII Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go św. Jan Pawła II w dniu 13 maja 1992 r. w 75. rocznicę objawień fatimskich oraz w 11. rocznicę zamachu na jego życie.

Miałem się spotkać z chorą misjonarką, aby podtrzymać ją na duchu, ale to ja wyszedłem ze spotkania umocniony jak nigdy.

Marzenie niewidomej sł. Bożej matki Elżbiety Róży Czackiej realizuje się również w Krainie Tysiąca Wzgórz, w Rwandzie.

We wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego.  W tym roku główne obchody będą miały miejsce w Kalkucie, w Indiach.

Od trzynastu lat pełnię posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej i uważam to za jedno z najważniejszych zadań w moim życiu.

12 stycznia o godz. 8.00, jak w każdą drugą sobotę miesiąca, w parafii Świętego Ojca Pio na warszawskich Kabatach zostanie odprawiona Msza św. za chorych i personel medyczny.

1 października obchodzimy wspomnienie św. Teresy z Lisieux, która chociaż nigdy nie była na misjach, została patronką misji. Zapraszamy wszystkich chorych, którym misje leżą na sercu, aby razem ze św. Tereską powierzali Bogu dzieło ewangelizacji.

Posługa chorym w każdym zakątku ziemi to współpraca z Chrystusem, pochylającym się nad bolesnym wymiarem naszej ludzkiej egzystencji. On, który przyjął ludzkie ciało, biorąc na siebie wszystkie konsekwencje takiego wyboru, czuł szczególną bliskość z człowiekiem chorym, niosąc mu uwolnienie, uzdrowienie, nowe życie.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media