Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

We wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego.  W tym roku główne obchody będą miały miejsce w Kalkucie, w Indiach.

Od trzynastu lat pełnię posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej i uważam to za jedno z najważniejszych zadań w moim życiu.

12 stycznia o godz. 8.00, jak w każdą drugą sobotę miesiąca, w parafii Świętego Ojca Pio na warszawskich Kabatach zostanie odprawiona Msza św. za chorych i personel medyczny.

1 października obchodzimy wspomnienie św. Teresy z Lisieux, która chociaż nigdy nie była na misjach, została patronką misji. Zapraszamy wszystkich chorych, którym misje leżą na sercu, aby razem ze św. Tereską powierzali Bogu dzieło ewangelizacji.

Posługa chorym w każdym zakątku ziemi to współpraca z Chrystusem, pochylającym się nad bolesnym wymiarem naszej ludzkiej egzystencji. On, który przyjął ludzkie ciało, biorąc na siebie wszystkie konsekwencje takiego wyboru, czuł szczególną bliskość z człowiekiem chorym, niosąc mu uwolnienie, uzdrowienie, nowe życie.

Jadąc rowerem przez Awassę, mijam na ulicach wielu znajomych – sporo uśmiechów, pozdrowień, krótkich rozmów… Aż dojeżdżam do bramy, przed którą codziennie czekają tłumy biednych, chorych, głodnych, często bezdomnych ludzi. Jest to ośrodek misjonarek miłości, w którym pracuję od ponad 3 lat.

„Dziękujemy Ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni” – powiedział podczas uroczystości pogrzebowej w Krakowie ks. kard. Karol Wojtyła. 28 kwietnia Hanna Chrzanowska dołączy do grona błogosławionych.

Thomas Merton, trapista, jeden z najbardziej znanych na świecie pisarzy katolickich, napisał książkę pod tytułem „Nikt nie jest samotną wyspą”. Tym czasem samotność staje się epidemią współczesnego świata. Czas Wielkiego Postu może być sposobnością, aby szerzej otworzyć oczy i zobaczyć, co dzieje się wokół nas. 

„Nie uważajcie siebie jedynie za adresatów solidarności charytatywnej, ale czujcie się w pełni uczestnikami życia i misji Kościoła” – powiedział 13 maja w Fatimie papież Franciszek do chorych.
Zapraszamy do lektury listu misjonarki z Urugwaju. Niech będzie on dla nas wszystkich zachętą do ofiarowania również naszego cierpienia w intencji misji, szczególnie podczas Wielkiego Postu.

Gdy myślimy o szpitalu, pojawia się temat kapelana – gdzie go można znaleźć w nagłych wypadkach? Jak może pomóc cierpiącym? Ale może na samym początku warto zadać sobie pytanie: kim jest kapelan?

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media