Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Materiały „Idźcie i głoście” to kolejna propozycja formacji dorosłych, jaka powstała z myślą o grupach parafialnych. W tym roku proponujemy Państwu zagłębianie się w tematykę misyjną w oparciu o metodę Lectio divina w towarzystwie postaci z Pisma Świętego, które kojarzymy jako szczególnie otwarte na posłanie przez Boga.
Treści proponowane na dany miesiąc są bogate – to od prowadzącego wspólnotę zależy czy wykorzysta je w ramach jednego czy kilku spotkań. Potraktujcie ten materiał jako specyficzne poszukiwanie dróg dotarcia na peryferie, aby tam odnaleźć człowieka, do czego zachęca nas w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2016 papież Franciszek.
Oczywiście, jak zawsze czekamy na informacje zwrotną, sugestie i podpowiedzi – co możemy zrobić, aby nasze wspólnoty parafialne były wspólnotami misyjnymi.
Ks. dr Maciej Będziński
sekretarz krajowy PDRW i PDPA

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media