Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Oddajemy Wam, drodzy animatorzy, misyjny program formacyjny dla dorosłych. Każda formacja i ruch kościelny może mieć wymiar misyjny, dlatego niech to narzędzie dobrze Wam służy do ubogacenia wspólnot tym wymiarem. Materiały te powstały właśnie na prośbę katechetów i duszpasterzy, którzy pragną prowadzić grupy dorosłych w duchu misyjnym.
 Ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media