Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Modlitwy wiernych, jakie Państwu przekazujemy, są propozycją i przykładem, jak można ożywiać ducha misyjnego w naszych wspólnotach parafialnych.

 

Liturgia, którą sprawujemy, przeżywamy i niesiemy w codzienne życie, nie może być nigdy „naszym scenariuszem”, ale zawsze ma być zgodna z przepisami liturgicznymi. Tworząc modlitwę wiernych, starajmy się zawsze zawierać w prośbach i dziękczynieniach realne sprawy Kościoła, wspólnot, rodzin oraz dla ważne nas intencje misyjne. Szczególnie istotna jest pamięć o sł. Bożej Paulinie Jaricot, założycielce i patronce PDRW.
Zachęcam także do dzielenia się stworzonymi przez Was tekstami liturgicznymi. Oczekujemy na kontakt i liczymy na współpracę.
Ks. Maciej Będziński
sekretarz krajowy PDRW

 

 

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media