Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Spotkanie z katechetami w Siedlcach

 

 

   W ramach przygotowań do IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Polsce w 2015 r. odbyła się misyjna animacja katechetów diecezji siedleckiej. Animację poprowadzili ks. Maciej Będziński i pani Anna Sobiech.

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media