Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Być misjonarzem uczniem Chrystusa” – to hasło rekolekcji, które w dniach od 3 do 5 lutego 2021 r. poprowadzi w Loretto ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

Każda istota ludzka w odwiecznych zamiarach Bożej miłości przeznaczona jest do życia wiecznego. Warto o tym pamiętać podczas adwentu, który przygotowuje chrześcijan na całym świecie do przyjścia na świat Boga.

18 listopada 2020 r., w wieku 61 lat, odszedł do Pana o. dr Stanisław Przepierski OP, moderator Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej, wieloletni współpracownik Papieskich Dzieł Misyjnych oraz opiekun cyklu mariologicznego „Oto Matka twoja” w dominikańskiej parafii na Służewie.

„Nabożeństwa Misyjne 2021”, przygotowane w oparciu o Papieskie Intencje Modlitewne na rok 2021, mogą służyć jako pomoc duszpasterska i katechetyczna.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media