Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Od 1 do 5 lipca br. odbędzie się II stopień Szkoły Animatorów Misyjnych. Gościć nas będzie Centrum Formacji Misyjnej przy ul. Byszewskiej 1 w Warszawie.

Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej, która jest źródłem misji, będzie poświęcony trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (2019-2022).
Papieskie Dzieła Misyjne oraz Wydawnictwo Missio-Polonia przygotowały na rok 2020 kalendarz ścienny, którego motywem przewodnim jest właśnie Eucharystia.

W dniach 31 maja – 1 czerwca pod hasłem „W mocy Ducha Świętego” do jasnogórskiego sanktuarium już siódmy raz z całej Polski  przybyli członkowie Żywego Różańca.

 W dniach od 31 maja do 1 czerwca ponad 10 tys. osób wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę. Jak co roku, przybyli tu członkowie wspólnot Żywego Różańca z całej Polski wraz z moderatorami diecezjalnymi, a także kółek i róż różańcowych.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media