Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2019 przekazało na pomoc misjom 1 196 115, 98 USD. Z tej kwoty będą zrealizowane projekty w 11. państwach Afryki i Azji. Pracujący tam misjonarze wykorzystają fundusze na budowę i remontowanie kaplic, kościołów, budynków parafialnych, a także finansowania szkoleń i rekolekcji.

„Wyrusz na misję już dzisiaj” to książka zawierająca misyjne rozważania różańcowe przygotowane specjalnie na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, czyli na każdy dzień października 2019 roku: 31 listów z misji, 31 tekstów papieża Franciszka wplecionych w prezentację misyjnych akcji, wolontariatów i dzieł, 31 rozważań tajemnic różańcowych.

W pierwszym tygodniu lipca 2019 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbywa się Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) drugiego stopnia, organizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne. W SAM uczestniczy 47 osób z 19 polskich diecezji, głównie świeccy, ale też i osoby duchowne.

Msza św. sprawowana 15 czerwca 2019 r. w par. św. Antoniego w Sokółce była wyrazem wdzięczności Bogu za Eucharystię, za świętość bł. bpa Jerzego Matulewicza i jego dzieła na białostocczyźnie oraz za powołanie do istnienia Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media