Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 W dniach od 31 maja do 1 czerwca ponad 10 tys. osób wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę. Jak co roku, przybyli tu członkowie wspólnot Żywego Różańca z całej Polski wraz z moderatorami diecezjalnymi, a także kółek i róż różańcowych.

Szkoła Animatorów Misyjnych jest świetnym czasem, aby na nowo rozpalić w sobie charyzmat posłannictwa Jezusowego.

 "Po nowe doświadczenia misyjne, aby poznać wspaniałych przyjaciół, żeby ubogacić swój warsztat misyjny i po nowe pomysły."

24 maja, we wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, obchodzimy Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media