Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W dniach 31 maja – 1 czerwca pod hasłem „W mocy Ducha Świętego” do jasnogórskiego sanktuarium już siódmy raz z całej Polski  przybyli członkowie Żywego Różańca.

 W dniach od 31 maja do 1 czerwca ponad 10 tys. osób wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę. Jak co roku, przybyli tu członkowie wspólnot Żywego Różańca z całej Polski wraz z moderatorami diecezjalnymi, a także kółek i róż różańcowych.

Szkoła Animatorów Misyjnych jest świetnym czasem, aby na nowo rozpalić w sobie charyzmat posłannictwa Jezusowego.

 "Po nowe doświadczenia misyjne, aby poznać wspaniałych przyjaciół, żeby ubogacić swój warsztat misyjny i po nowe pomysły."

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media