Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Misyjne Apostolstwo Chorych (MACh) przygotowało pakiet, który jest pomocą i zachętą do modlitwy w intencji misji.

W dniach 25-29 czerwca 2018 r. odbędzie się druga edycja Szkoły Animatorów Misyjnych (SAM) I stopnia. Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do udziału osoby świeckie i duchowne: animatorów, zelatorów Żywego Różańca, katechetów, siostry, księży, kleryków, studentów i uczniów szkół średnich.

15 kwietnia 2018 r. mł. ogn. mgr Piotr Rak wyjeżdża w ramach wolontariatu do hrabstwa Meru w Kenii, aby kontynuować rozpoczęte wcześniej szkolenia. Był tam już dwukrotnie – w czerwcu i wrześniu 2017 roku . Towarzyszył mu wówczas asp. sztab. mgr Krzysztof Błachut.

Odpowiadając na prośby współpracowników i przyjaciół, Papieskie Dzieła Misyjne wydały wersję mini „Misyjnych rozważań różańcowych”.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media