Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Stajemy dziś do dyspozycji Boga. Nasza obecność na Mszy św. w Tygodniu Misyjnym jest wynikiem decyzji, którą podjęliśmy – jesteśmy do Twojej dyspozycji, Panie.

„Łaską bowiem jesteście zbawieni”. Bóg bogaty w miłosierdzie okazuje nam swoją łaskę, która jest niezasłużonym darem. Bóg przywraca nas do życia niezależnie od naszej ludzkiej kondycji i grzechu.

Oto ja, poślij mnie! Hasłem dzisiejszej Niedzieli Misyjnej i tegorocznego Tygodnia Misyjnego są słowa proroka Izajasza. Posłanie jest w tradycji wiary związaniem z Osobą Boga, który jest Posyłającym.

18 października obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, nazywany też Niedzielą Misyjną. Jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Odbędzie się on pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media