Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W tym szczególnym czasie dziękujemy Bogu za wszystkich ludzi dobrej woli, otwartych na Boga i bliźnich – za dar Waszych modlitw, wyrzeczeń i materialnego wsparcia misyjnego dzieła.

Papież Franciszek zaproponował modlitwę na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Tradycja szopek bożonarodzeniowych pochodzi z Europy, ale dziś można je spotkać na całym świecie.

20 listopada br. w Gietrzwałdzie odbyło się 13 ogólnopolskie spotkanie moderatorów Żywego Różańca, w którym udział wzięło 25 osób.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media