Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Młodzi ludzie także są powołani do głoszenia Ewangelii i wypełniania Bożej woli. Jan Paweł II mówił do młodzieży: „Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła.

Rozpoczynając sprawowanie misterium Jezusa Chrystusa – Jego śmierć i zmartwychwstanie, pamiętamy o chorych i cierpiących, którzy swoje cierpienia łączą z cierpieniem naszego Zbawiciela.

Wiara gromadzi nas przy ołtarzu, pozwala słuchać słów Boga i w Chlebie Eucharystycznym przyjmować Ciało Jezusa. Taka wiara to skarb, dlatego chcemy się nim dzielić.

„Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników?” – pyta papież Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata, i dodaje: „Życie konsekrowane ma wielkie znaczenie".

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media