Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

49 animatorów i liderów różnorodnych grup apostolskich oraz młodzieżowych wolontariatów z całej Polski wzięło udział w Szkole Animatorów Misyjnych, zorganizowanej przez dyrekcję krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

Mszą św. pod przewodnictwem ks. Macieja Będzińskiego, sekretarza Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła,  25 czerwca br. rozpoczął się I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych.

11 czerwca, we wspomnienie św. Barnaby – apostoła i towarzysza św. Pawła – rozpoczęły się w Świnoujściu rekolekcje dla kapłanów z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media