Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

19 stycznia 2020 r. ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, odwiedził osadzonych w radomskim więzieniu.

„Starość jest czasem łaski, w którym Pan odnawia Swoje wezwanie do przechowywania i przekazywania wiary, do modlitwy, szczególnie wstawienniczej, oraz do bycia obok tych, którzy są w potrzebie. Osoby starsze, dziadkowie mają wyjątkową zdolność do wychwytywania trudnych spraw. I kiedy modlą się w tych sprawach, ich modlitwa jest silna i skuteczna! Dziadkom, którzy otrzymali błogosławieństwo widzenia dzieci swoich dzieci, jest powierzone wielkie zadanie: przekazać doświadczenia życiowe, historię rodziny, wspólnoty, narodu” –papież Franciszek.

9 stycznia obchodzimy 158 rocznicę śmierci sł. Bożej Pauliny Jaricot (1799-1862). Oczekując na jej beatyfikację, włączamy się w modlitwę, aby ten dzień nastąpił jak najszybciej.

„Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości” (Prefacja o Bożym Narodzeniu)

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media