Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W czasie wizyty w Senegalu ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM w Polsce, oraz ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, odwiedzali parafie, w których powstają plebanie ufundowane z ofiar złożonych na potrzeby PDRW.

 

„W krzyżu nadzieja” to tytuł misyjnych materiałów liturgicznych na Wielki Post, okres wielkanocny i Biały Tydzień na 2020 rok.

 

W dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. w Warszawie odbędzie się I stopień Szkoły Animatorów Misyjnych (SAM). Zapraszamy osoby świeckie i duchowne: animatorów, zelatorów róż Żywego Różańca, katechetów, siostry, księży, kleryków, wolontariuszy, studentów i uczniów szkół średnich.

Żywy Różaniec dla Misji to inicjatywa Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, która wspiera misje już od 5 lat. Róże Żywego Różańca modlą się za misjonarzy, a ofiary materialne przekazują na misje. Połowa ofiar – poprzez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce – trafia do dyspozycji papieża, druga połowa wspiera misyjne dzieło diecezjalne.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media