Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

3 października 2020 r., w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie (diecezja kielecka), odbyła się pielgrzymka Żywego Różańca. „W tym roku, z powodów epidemicznych, przy udziale kilkudziesięciu osób. Jednak wiele tysięcy połączyło się z nami duchowo i online” – zapewniał proboszcz ks. dziekan Zygmunt Kwieciński.

1 października br., we wspomnienie św. Teresy z Lisieux, patronki misji, w Rembertowie (diec. warszawsko-praska) swoją działalność rozpoczęło Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Październik łączy ze sobą dwie tradycje – modlitwy różańcowej oraz solidarności misyjnej.

„To jest cud. Nie ma innego wyjaśnienia, że ona jest z nami po tym wszystkim” – opowiadają rodzice uratowanej Mayline z Lionu. Prezentujemy film opisujący historię cudu za wstawiennictwem Pauliny Jaricot.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media