Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Piaskiem malowany różaniec za współczesnych niewolników” to płyta DVD z filmem do każdej z pięciu tajemnic części bolesnej różańca.

O swoich misyjnych doświadczeniach podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie na łamach najnowszej „Niedzieli” opowiada bp kielecki Jan Piotrowski, dyrektor krajowy PDM w latach 2000-2010.

Od 26 do 28 lutego br. w Dąbrówce koło Aleksandrowa odbyły się rekolekcje dla zelatorów Żywego Różańca diecezji radomskiej. Były to pierwsze tego typu rekolekcje w tej diecezji.

Ponad 400 katechetów archidiecezji warmińskiej spotkało się w dniach 22 i 23 lutego br. w Olsztynie i Kętrzynie z przedstawicielami Papieskich Dzieł Misyjnych.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media