Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Na Niedzielę Misyjną przypadającą w tym roku 21 października i następujący po niej Tydzień Misyjny, Papieskie Dzieła Misyjne oraz Wydawnictwo Missio-Polonia, we współpracy z dyrektorami diecezjalnymi, animatorami i przyjaciółmi PDM, przygotowały Misyjne Materiały Liturgiczne. W tym roku Tydzień Misyjny będzie przebiegał pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”.

25 sierpnia br. róże Żywego Różańca spotkały się na Diecezjalnej Pielgrzymce Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

W dniach od 16 do 22 sierpnia br. katecheci z archidiecezji poznańskiej uczestniczą w rekolekcjach. Na zaproszenie wydziału katechetycznego udali się do nich ks. Maciej Będziński oraz s. Monika Juszka RMI.

Od 6 do 8 sierpnia br. ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, wraz z pątnikami 27. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej pielgrzymował na Jasną Górę. Na pątniczym szlaku opowiadał o Papieskich Dziełach Misyjnych i młodych Kościołach na terenach misyjnych.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media