Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Tradycja szopek bożonarodzeniowych pochodzi z Europy, ale dziś można je spotkać na całym świecie.

20 listopada br. w Gietrzwałdzie odbyło się 13 ogólnopolskie spotkanie moderatorów Żywego Różańca, w którym udział wzięło 25 osób.

10 listopada, w wigilię 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnoty Żywego Różańca w całej Polsce będą modlić się za Ojczyznę podczas czuwania w swoich domach, parafiach i wspólnotach.

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych to szczególny czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Papieskie Dzieła Misyjne również pamiętają o tych wszystkich, którzy modlitwą oraz ofiarą wspierali misje, a odeszli już do Domu Ojca.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media