Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary


1 października obchodzimy wspomnienie św. Teresy z Lisieux, która chociaż nigdy nie była na misjach, została patronką misji. Zapraszamy wszystkich chorych, którym misje leżą na sercu, aby razem ze św. Tereską powierzali Bogu dzieło ewangelizacji.

Papieskie Dzieła Misyjne, których jednym z celów jest koordynacja i łączenie wszystkich środowisk misyjnych, wysłały do wolontariatów misyjnych zaproszenie do współpracy wraz z przygotowanym programem formacyjnym „Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW”.

Pod hasłem „Maryja kluczem do zrozumienia Tajemnicy” w dniach 21-23 września br. ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, poprowadzi rekolekcje dla zelatorów kół Żywego Różańca z diecezji warszawsko-praskiej. Odbędą się one w Sanktuarium Matki Bożej w Loretto.

Rozpoczął się kolejny rok pracy. Dla katechetów to szczególny czas nieustannego doskonalenia zawodowego i wytężonej pracy dydaktycznej, w czym mogą pomóc materiały formacyjne „Młodzieżowy Wolontariat Misyjny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media