Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników?” – pyta papież Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata, i dodaje: „Życie konsekrowane ma wielkie znaczenie".

Stajemy dziś do dyspozycji Boga. Nasza obecność na Mszy św. w Tygodniu Misyjnym jest wynikiem decyzji, którą podjęliśmy – jesteśmy do Twojej dyspozycji, Panie.

„Łaską bowiem jesteście zbawieni”. Bóg bogaty w miłosierdzie okazuje nam swoją łaskę, która jest niezasłużonym darem. Bóg przywraca nas do życia niezależnie od naszej ludzkiej kondycji i grzechu.

Oto ja, poślij mnie! Hasłem dzisiejszej Niedzieli Misyjnej i tegorocznego Tygodnia Misyjnego są słowa proroka Izajasza. Posłanie jest w tradycji wiary związaniem z Osobą Boga, który jest Posyłającym.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media