Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Maryja jest pierwszą Misjonarką” – przypomniał kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, podczas swojej pielgrzymki na Jasną Górę. Pragnął tam zawierzyć Matce Bożej wszystkie misyjne sprawy Kościoła.

Kościół musi być w „trybie misyjnym”, który łamie bariery i wszystko zmienia – powiedział Manuel Gabriel, profesor teologii w Maryhill School of Theology, podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji na Filipinach.

„SAM – Szkoła Animatorów Misyjnych 1 stopnia – zaprasza chętnych do uczestnictwa w zajęciach” – taki post ukazał się na mojej tablicy na Facebooku. Kilka ruchów myszką, przeczytane treści i zrodziła się myśl: „To dla mnie. Jadę!”. Wakacyjna przygoda z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, w sercu misyjnego Kościoła, rozpoczęła się 25 czerwca br.

49 animatorów i liderów różnorodnych grup apostolskich oraz młodzieżowych wolontariatów z całej Polski wzięło udział w Szkole Animatorów Misyjnych, zorganizowanej przez dyrekcję krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media