Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Co roku w październiku obchodzimy Niedzielę Misyjną i Tydzień Misyjny. W roku, który zaczniemy już za cztery dni, ten tydzień przedłuży się aż do miesiąca. Dlaczego? Co się będzie działo? I przede wszystkim jakie są cele tego nadzwyczajnego wydarzenia?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że żyjemy w innych czasach niż nasi przodkowie. Obraz kultury, cywilizacji informacyjnej i informatycznej, wydawałoby się, prześciga przesłanie Ewangelii.

W tym szczególnym czasie dziękujemy Bogu za wszystkich ludzi dobrej woli, otwartych na Boga i bliźnich – za dar Waszych modlitw, wyrzeczeń i materialnego wsparcia misyjnego dzieła.

Papież Franciszek zaproponował modlitwę na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media