Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Cały rok czekam na tę jedną niedzielę w roku. Jest to Niedziela Misyjna, dzień solidarności misyjnej, modlitwy i wspierania misjonarzy na całym świecie.”

Młodzi ludzie także są powołani do głoszenia Ewangelii i wypełniania Bożej woli. Jan Paweł II mówił do młodzieży: „Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła.

Rozpoczynając sprawowanie misterium Jezusa Chrystusa – Jego śmierć i zmartwychwstanie, pamiętamy o chorych i cierpiących, którzy swoje cierpienia łączą z cierpieniem naszego Zbawiciela.

Wiara gromadzi nas przy ołtarzu, pozwala słuchać słów Boga i w Chlebie Eucharystycznym przyjmować Ciało Jezusa. Taka wiara to skarb, dlatego chcemy się nim dzielić.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media