Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

KONKURS PLASTYCZNY ,,Wolontariusze na start – Idźcie i głoście”
„Wolontariusze na start- Idźcie i głoście”
Wolontariusz ( TY )  w dowolnym miejscu na świecie – pokaż światu  jak mógłbyś innym pomóc.
Organizatorami konkursu są: Fundacja im. ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej, Europejska Akademia Wolontariatu w Hucie Komorowskiej.
Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez: Bpa Krzysztofa Nitkiewicza

 http://www.cardinalekozlowiecki.pl/index.php/2016/11/29/konkurs-plastyczny-wolontariusze-na-start-idzcie-i-gloscie/

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media