Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

 

My wszyscy zaangażowani w Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec czekamy na zakończenie procesu beatyfikacyjnego Pauliny Jaricot.

Bez naszej pokornej i żarliwej modlitwy nie dokona się tak bardzo potrzebny cud, który umożliwi szybką beatyfikację.

Kilka miesięcy temu zrodziła się inicjatywa, aby w każdej diecezji powołać do istnienia "kościół stacyjny", gdzie członkowie grup misyjnych i róż różańcowych raz w miesiącu będą gromadzić się na wspólną modlitwę. Co roku czwartek w Tygodniu Misyjnym jest dniem poświęconym modlitwie o beatyfikację naszej założycielki, jak również o rozwój dzieła misyjnego w świecie.

W naszym sekretariacie pracujemy nad rozpowszechnianiem dobrego imienia służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, dysponujemy darmowymi ulotkami promującymi Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Żywy Różaniec dla Misji, Misyjny Różaniec. W naszej ofercie można odnaleźć książki z biografią Pauliny Jaricot, rozważania różańcowe dla dzieci i młodzieży, ceremoniał i statut Żywego Różańca i wiele innych przydanych w animacji przedmiotów i książek.

Zachęcam do przeczytania tych tekstów zamieszczonych w formie załącznika:

- Myśli Pauliny Jaricot

- Duchowość Pauliny Jaricot

 

ks. dr Maciej Będziński

sekretarz krajowy PDRW i PDPA - Polska

członek zarządu Stowarzyszenia Żywy Różaniec

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media