Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Misja - katecheta

W ostatnim roku szkolno-katechetycznym na terenie diecezji radomskiej odbyło się osiem rekolekcyjnych spotkań weekendowych dla katechetów uczących na wszystkich poziomach edukacyjnych. Turno, Skarżysko-Kamienna, Studzianna, Kałków, Czarna to miejsca, gdzie gromadzili się rekolektanci. W sumie 305 osób. Tematyka misyjnej animacji i współpracy została pozytywnie zaszczepiona w sercach zawsze młodych katechetów. Wśród rozważanych tematów były m.in.:

  • Duch Święty źródłem misji
  • Słowo Boże w życiu katechety
  • Potrzeba ewangelizatorów z Duchem według papieża Franciszka
  • Doświadczyć miłosierdzia – świadczyć miłosierdzie
  • Radość Ewangelii źródłem nowego życia w Chrystusie
  • Eucharystia fundamentem posłania katechety

Oprócz medytacji duchowych słuchaczom zaproponowano również spotkania warsztatowe, tzw. przyjacielskie wieczory, na których rozmawiano o spotkaniach z ogniskami misyjnymi i inicjatywach Papieskich Dzieł Misyjnych.

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy otrzymali „receptę” na odnowienie sił misyjnych:

  1. Psalm 9 – odmawiać raz dziennie do końca życia
  2. Eucharystię dawkować w miarę możliwości codziennie
  3. Raz w roku trzydniowe sanatorium (( rekolekcje katechetyczne)
  4. Jak najwięcej gimnastyki kolan przed Najświętszym Sakramentem.

Doświadczenia zdobyte w tej diecezji pozwolą nam na odkrycie dróg do animacji katechetów. Każda możliwość spotkania i powiedzenia o Jezusie jest dobra, dlatego „Katecheci wszystkich diecezji czekamy na Was!”.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media