Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W sobotę 28 sierpnia br. w Sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej – w ramach Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Żywego Różańca – spotkało się ok. 2,5 tys. pielgrzymów z diec. siedleckiej. W trwającym Roku Rodziny głównym mottem pielgrzymki był temat związany z duchowością rodzin oraz zachęta, aby głębiej odkryć i docenić rolę Maryi i św. Józefa w naszych rodzinach. Konferencję pt. „Duchowość rodziny we wskazówkach papieża Franciszka” wygłosił ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i autor wielu książek z dziedziny duchowości mężczyzny i kobiety.
Ksiądz dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM, wygłosił konferencję na temat zaangażowania róż Żywego Różańca w pomoc misjom na całym świecie.

Po modlitwie różańcowej pielgrzymi wysłuchali świadectw misjonarzy z diec. siedleckiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił biskup diec. siedleckiej Kazimierz Gurda. W homilii nawiązał do tematu pielgrzymki: „Szczególnym miejscem realizacji Bożego planu jest rodzina. W tej wspólnocie wszyscy mają doświadczyć miłości. Ideą katolickiej rodziny jest miłość”. „Członkowie kół Żywego Różańca wiedzą jak ważna jest modlitwa różańcowa. Pozwala umocnić wiarę, wzrastać w miłości i pielęgnować talenty”. Dziękował wszystkim misjonarzom, szczególnie z diec. siedleckiej: „Dziękujemy misjonarzom, którzy na wszystkich kontynentach głoszą Królestwo Boże. Członkowie Żywego Różańca troszczą się o nich w swoich modlitwach”. Ksiądz Biskup podkreślił także rolę PDM: „Dzięki waszej pomocy Papieskie Dzieła Misyjne mogą realizować projekty, z którymi zwracają się misjonarze. Jest to cegiełka, którą dokładamy do budowy królestwa Bożego”.
Na pielgrzymce obecny był także ks. Michał Kacprzyk, sekretarz PDRW i PDPA. W namiocie Papieskich Dzieł Misyjnych pielgrzymi mogli zaopatrzyć się w misyjne różańce, pamiątki oraz materiały informacyjne.
Pielgrzymka zakończyła się Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media