Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papież Franciszek 11 maja 2021 r. wydał w formie „motu proprio” list apostolski „Antiquum ministerium”, w którym ustanawia posługę świecką katechety. Sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary o. Tadeusz J. Nowak OMI zwrócił się do dyrekcji krajowej PDM z prośbą, aby wdrożyć odpowiedni program formacyjny dla osób pełniących posługę katechety. Podkreślił również ważność współpracy z biskupami w naszym kraju.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary każdego roku zapewnia znaczne fundusze na formację i wsparcie katechistów w krajach misyjnych. Katechiści są ogromnym wsparciem dla misjonarzy, szczególnie na terenach, gdzie kapłan dociera bardzo rzadko. W świetle nowego dokumentu i we współpracy z papieżem Franciszkiem, który uznał doniosłe znaczenie tej posługi, PDM będą również starać się o właściwą formację katechetów w naszym kraju.
„Katechiści odgrywają ważną, niezastąpioną rolę, zwłaszcza w krajach misyjnych, gdzie często są odpowiedzialni za wspólnoty lokalne, ewangelizując i przygotowując wiernych do sakramentów. W wielu miejscach prowadzą także wspólnotę w modlitwie, głoszą i rozdają Eucharystię poza Mszą świętą, kiedy kapłan jest niedostępny” – napisał papież Franciszek w swoim liście. Ojciec święty apeluje także o to, aby ci, którzy mają być powołani do tej posługi, „otrzymali odpowiednią formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby byli kompetentnymi głosicielami prawdy wiary i aby mieli wcześniejsze doświadczenie katechezy”.
Sekretarz generalny PDRW podkreśla w tej kwestii znaczenie Papieskiej Unii Misyjnej, która odgrywa ważną rolę w formacji osób zaangażowanych w dzieło ewangelizacji jako dusza wszystkich Papieskich Dzieł Misyjnych. O. Tadeusz Nowak, nawiązując do zbliżających się jubileuszy – 200-lecia powstania PDRW i 100 rocznicy ustanowienia papieskości Dzieł – przypomina, że najważniejszą funkcją PDM jest to, że stanowią sieć modlitwy, formacji i miłości w służbie papieżowi i młodym Kościołom w krajach misyjnych.

Fot.: www.ppoomm.va

ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media