Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

15 kwietnia 2021 r. papież Franciszek przyjął na audiencji arcybiskupa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce od 2016 roku. Przy grobach św. Piotra i św. Jana Pawła II abp Pennacchio modlił się za zaangażowanych w inicjatywę „Żywy Różaniec dla Misji”.
Arcybiskup Pennacchio jest bliski Papieskim Dziełom Misyjnym z racji swej posługi w Rwandzie, gdzie wspierał tamtejszy Kościół. W Rwandzie dał się poznać jako zaangażowany przedstawiciel papieża, a na prośbę Jana Pawła II, widzącego dramat powojennej Rwandy, założył Fundację Nolite Timere (Nie bójcie się).
W 1994 roku, tuż po wojnie domowej w Rwandzie, pozostało bardzo dużo sierot, którym Kościół chciał pomóc. Fundacja miała za zadanie leczyć dzieci zranione traumą wojny domowej i na nowo odbudowywać zniszczone relacje. Dziś w tzw. „Mieście Nazaret”, 50 km od stolicy kraju Kigali, rozwija się szkoła, internat oraz inne placówki pomocy dla dzieci.
Papieskie Dzieła Misyjne, w ramach inicjatywy „Żywy Różaniec dla Misji”, wspierały budowę kaplicy przy szkole w „Mieście Nazaret”.
Za wszystkich dobrodziejów, którzy swą modlitwą i ofiarą wsparli to dzieło, abp Salvatore modlił się przy grobach św. Piotra i św. Jana Pawła II.
Inicjatywa „Żywy Różaniec dla Misji” jest skierowana do róż Żywego Różańca, które swoją modlitwą i ofiarą wspierają budowę i remonty kaplic i świątyń w krajach misyjnych.

ep/pdm

Fot. arch. Nuncjatura Apostolska w Warszawie

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media