Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Sanktuaria na całym świecie są stale szczególnym znakiem wiary prostej i pokornej. Doświadcza się w nich głęboko bliskości Boga, Jego Matki i świętych. Nie można ich nie doceniać, bo byłoby to ze szkodą dla działania Ducha Świętego i dla życia łaski” – napisał papież Franciszek w Liście apostolskim „Sanctuarium in Ecclesia” (Sanktuarium w Kościele), wydanym w lutym 2017 roku.

Każdego roku ponad 220 milionów osób bierze udział w różnego rodzaju pielgrzymkach. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią chrześcijanie – niemal 150 milionów. Celem pielgrzymowania są zazwyczaj miejsca związane z kultem maryjnym. Dzisiaj pielgrzymowanie jest utrudnione, ale Maryja jest obecna cały czas i w każdym miejscu możemy się do niej modlić. Pamiętajmy zatem nie tylko o tych dużych sanktuariach, ale także o naszych parafialnych świątyniach i przydrożnych kapliczkach. Chociaż wizerunek Maryi przedstawiany jest w różny sposób, to zawsze jest to ta sama kochająca nas Matka.

ep/pdm

Na zdjęciu Matka Boża Eskimosów (Nunavut), autor s. Maia von Galen FMM
Arch. PDM

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media