Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Lekarstwem na grzech jest Boże Miłosierdzie, które jest bezkresne jak ocean. Chociaż każdy człowiek jest grzeszny, Bóg nie przychodzi, aby nas karać, ale przytulić do swojego serca. 

Miłosierdzie Boże dla wszystkich - Ekspres rodzinny

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media