Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Wielki Tydzień to czas wejścia w misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W łączności z Kościołem powszechnym trwajmy na modlitwie, powierzając się Miłosiernemu Bogu.
Zapraszamy Was do przeżycia drogi krzyżowej z naszymi rozważaniami. Dziś wielu z nas pozostaje w domach, niech zatem ten czas będzie również czasem spotkania z Jezusem Chrystusem, który z miłości do każdego człowieka oddał swoje życie na krzyżu.

ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media