Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 

 

Niech Pierwszy i Jedyny, i dający Życie pobudza serca do radości w Tajemnicy Zmartwychwstania.
Życie, jakim jesteśmy obdarowani, niech rozwija się w łonie Matki Kościoła, który nieustannie posyła na krańce świata, aby głosić tajemnicę zwycięstwa Życia.
Wielkanoc jest zawsze czasem triumfu Boga zakochanego w człowieku, niech zatem towarzyszy nam ta radość, która leży u podstaw Kościoła misyjnego, byśmy mogli wraz
z Apostołami powtarzać: „Głosimy wam to, cośmy widzieli i usłyszeli od Pana”.
Alleluja, Jezus żyje!

Wspólnota Papieskich Dzieł Misyjnych

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media