Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Dla Papieskich Dzieł Misyjnych chorzy są ogromnym darem. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio napisał: „Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa. Misjonarzowi w jego ofierze powinni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Przez taką ofiarę chorzy stają się sami misjonarzami” (RMis 78).
Idea zaangażowania chorych w dzieło misyjne sięga prawie 100 lat. W 1925 r. holenderski proboszcz, ks. Jakub Willenborg, zorganizował dla swoich chorych dzień poświęcony misjom. Okazją była kanonizacja św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji, chociaż nigdy nie wyjechała za mury swego klasztoru. Podobnie jak ona, chorzy poprzez swoją modlitwę i ofiarę z cierpienia mogą wiele uczynić dla ewangelizacji.
Razem z papieżem Franciszkiem pragniemy pochylić się nad chorymi, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, gdy często mają oni utrudniony dostęp do świadczeń medycznych i ograniczony kontakt z bliskimi. „Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, strach, a niekiedy przerażenie przenikają nasze umysły i serca” – napisał papież Franciszek w swoim orędziu.
W takim położeniu ogromnym skarbem, ewangeliczną „drogocenna perłą” jest wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dlatego prosimy Was, drodzy chorzy, o Wasze wsparcie i modlitwę w intencji tych wszystkich, którzy nie mają tej drogocennej perły lub ją zagubili. Wasza modlitwa i ofiara z pewnością pomoże wielu ją odnaleźć.
W tym szczególnym dniu ważna jest także postawa ludzi zdrowych lub mających trochę więcej sił niż chorzy. „Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha Świętego jesteśmy powołani, by być miłosierni jak Ojciec i miłować zwłaszcza naszych braci chorych, słabych i cierpiących (por. J 13, 34-35). Przeżywamy tę bliskość nie tylko osobiście, ale także w formie wspólnotowej. Braterska miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza, która włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych” – przypomina papież.

ep/pdm

Fot. Natalia Mróz, Kenia

Modlitwa chorych za misje
Boże, Ojcze nasz,
w ciężkim położeniu i chorobie daj nam siłę,
abyśmy nasze cierpienia i naszą niemoc zjednoczyli z krzyżem Chrystusa.
Pełni zaufania prosimy Ciebie:
nie pozwól nam zapomnieć, że jesteś przy nas.
Spraw, abyśmy nie zwątpili, gdy długo będziemy czekać
na Twoją odpowiedź.
Przez naszą duchową więź z misjonarkami
i misjonarzami daj siłę i pociechę Twojej bliskości tym wszystkim,
którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy.
Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia
uprosili umocnienie w wierze i miłości
ludziom na całym świecie.
Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów
do Twojej misjonarskiej służby.
Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim Królestwie
wszystkie łzy zostaną otarte,
nie będzie już śmierci, choroby, ani żadnego cierpienia.
W naszej drodze do Ciebie bądź z nami. Amen.

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media