Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Po rocznym przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, idąc za głosem powołania przyleciałem do Brasílii – stolicy Brazylii. Było to 7 listopada 2002 roku. Na lotnisku przywitał mnie biskup diecezji Luziânia Augustyn Stefan Januszewicz i dwóch misjonarzy z Polski, w tym pochodzący z mojej diec. radomskiej ks. Szymon Sieczka.
Brazylia to piąty co do wielkości kraj świata
. Jest dwadzieścia siedem razy większa od Polski. Kraj ten zauroczył mnie pięknymi krajobrazami i różnorodnością kultur. To kraj nie tylko z piękną przyrodą i piaszczystymi plażami, ale także z ogromnymi problemami społecznymi – korupcja, przemyt narkotyczny, prostytucja nieletnich dziewcząt i chłopców, wyzysk społeczny. Jest tu zlepek kultur i narodów. Są tu Europejczycy, Azjaci i rdzenni Indianie. Tu znajduje się największa wspólnota katolicka na świecie. Szacuje się, że jest tu ponad 120 milionów katolików. Są ochrzczeni, ale nie zawsze praktykujący. Z tego powodu przed Kościołem katolickim stoją wielkie wyzwania ewangelizacyjne. Katolicy stanowią 63%, a protestanci 31%. Sami protestanci są również podzieleni. Określa się ich tu "‘ewangelikami" i sami siebie też tak nazywają. W mieście, w którym pracowałem, naliczyłem 30 wspólnot protestanckich, większość z nich to sekty, gdzie tak zwani ,,pastorzy” odprawiają swoje kulty i modlitwy, często krzycząc do późnych godzin nocnych. Członkowie tych wspólnot robią dużo hałasu wokół siebie. Zniekształcając słowo Boże, twierdzą, że katolicy wierzą w Chrystusa Umarłego, a oni w Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie akceptują krzyży i obrazów oraz rzeźb w swoich zgromadzeniach. Na śmietniku często można znaleźć połamane krzyże, roztrzaskane rzeźby Jezusa i Matki Bożej oraz pozostałości po spalonych obrazach. Jest to przykry widok ignorancji i braku szacunku. Można tu zacytować słowa proroka Ozeasza, które pasują do tej sytuacji: ,,Naród mój ginie z powodu braku nauki, ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę” (Oz 4,6). Słowa Jezusa są wciąż aktualne, w każdej epoce i w każdym czasie ,,Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” ( Mt 28,19-20).

 Kościół katolicki w Brazylii to 41 metropolii, w których skład wchodzi 41 archidiecezji, 214 diecezji i 13 prałatur terytorialnych. Jest 480 biskupów i ponad 20 tysięcy księży. Średnio na jednego kapłana przypada ponad 10 tysięcy mieszkańców. Ta liczba kapłanów jest niewystarczająca na tak wielkie rzesze ludzi. Z tego powodu w katechizację dzieci i młodzieży są zaangażowani świeccy. Katecheza jest prowadzona zwykle przy parafiach, w salkach katechetycznych, w soboty i niedziele. W Brazylii Kościół katolicki posiada cztery stacje telewizyjne ,,Canção Nova”, ,,Século 21”, „Aparecida” i „Rede Vida”.
Ks. Piotr Stępień, misjonarz w Brazylii

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media