Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Nabożeństwa Misyjne 2021”, przygotowane w oparciu o Papieskie Intencje Modlitewne na rok 2021, mogą służyć jako pomoc duszpasterska i katechetyczna. Jesteśmy w trakcie realizacji trzyletniego cyklu pracy duszpasterskiej, którego głównym tematem jest Eucharystia. Rok 2020 skupiał się na Eucharystii jako tajemnicy wiary, a w 2021 roku chcemy zwrócić uwagę na przeżywanie tego sakramentu.
„W tej perspektywie chcemy zaprosić Was do comiesięcznych nabożeństw misyjnych skupionych wokół intencji, które na rok 2021 przekazał Ojciec Święty Franciszek. Niech przeżywane z żywą wiarą spotkania z Jezusem w Eucharystii jeszcze bardziej otworzą nasze serca na działalność misyjną Kościoła” – zachęca we wstępie do materiałów dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr Tomasz Atłas.
„Nabożeństwa Misyjne 2021” to zbiór 12 nabożeństw wraz z komentarzami wyjaśniającymi intencje. Można z nich skorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, na katechezie lub spotkaniach formacyjnych.

ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media