Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

„Ponieważ nie mam miejsca w gablotkach parafialnych, zrobiłem stojak, na którym umieszczam Papieskie Intencje Modlitewne i inne informacje misyjne” – napisał do nas p. Wiktor Grychnik, misyjny animator z Zabrza. Stojak jest ustawiony w holu przy wyjściu z kościoła w taki sposób, że każdy łatwo może zobaczyć intencję misyjną na dany miesiąc. Zachęcamy wszystkich naszych animatorów do kreatywności. Jesteście przedłużeniem rąk papieża.

ep/pdm

 

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media