Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

W sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach 10 października br. odbyła się pielgrzymka członków Żywego Różańca z diecezji gliwickiej. „Jesteśmy rodziną, która może nie zna się z imienia i nazwiska, ale tym, co nas łączy, jest miłość do Matki Bożej i do modlitwy Jezusowej, jaką jest modlitwa różańcowa” – mówił do pielgrzymów ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.
Pielgrzymkę rozpoczęła modlitwa różańcowa róż Żywego Różańca z Sanktuarium Matki Bożej Pokornej.
Eucharystii przewodniczył ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Ks. dr Maciej Będziński, znawca postaci sł. Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca, przybliżył istotę dzieła, które zapoczątkowała, a które trwa i przynosi wiele owoców duchowych i materialnych. „Paulina Jaricot była nie tylko aktywistką. Wszystko, co robiła, czego poszukiwała, co rozpalała w Kościele, było wynikiem głębokiej medytacji” – podkreślił. W kazaniu mówił także o roli Matki Bożej i różnych wymiarach macierzyństwa, których doświadczamy.
Konferencję o Różańcu wygłosił o. dr Klemens Waśkowski, franciszkanin z Zabrza. Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo przed obrazem Matki Bożej Pokornej, której przewodniczył ks. Krzysztof Plewnia, moderator Żywego Różańca w diecezji gliwickiej.
Żywy Różaniec to ruch modlitewny, który Paulina Jaricot założyła we Francji w XIX wieku. Jej zamiarem było wsparcie duchowe misji, którym pomagała też na inne sposoby. Obecnie jest to ruch międzynarodowy, szacuje się, że w Polsce należy do niego około 2 mln osób, a w diecezji gliwickiej około 20 tys. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc rozważa przynajmniej jedną z tajemnic różańcowych (jedną dziesiątkę Różańca) w podanej papieskiej intencji Apostolstwa Modlitwy. Pismem formacyjnym wspólnoty jest miesięcznik „Różaniec”, wydawany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
Klaudia Cwołek
www.gliwice.gosc.pl

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media