Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

1 października br., we wspomnienie św. Teresy z Lisieux, patronki misji, w Rembertowie (diec. warszawsko-praska) swoją działalność rozpoczęło Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Otwarcie muzeum łączy się z 25-leciem miesięcznika „Różaniec” oraz 100. rocznicą powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, którego założycielem był bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Na uroczystym otwarciu, którego dokonał ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński, obecny był także ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Loretanki od wielu lat współpracują z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w propagowaniu idei Żywego Różańca.
Celem powstania muzeum jest ukazanie życia i dzieł bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela tego zgromadzenia i promotora pracy wydawniczo-drukarskiej w Polsce w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku.
W muzeum można zobaczyć XIX-wieczne maszyny poligraficzne, drewniane i metalowe czcionki, narzędzia drukarskie oraz filmowe rekonstrukcje ciągu technologicznego produkcji książki. Dostępne są także multimedialne prezentacje wybranych publikacji z księgozbioru bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Muzeum prowadzi także zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych.
Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek znajduje się w klasztorze sióstr w Rembertowie – jednej z dzielnic Warszawy.

ep/pdm

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media