Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Przed pięcioma laty został powołany do życia projekt Żywy Różaniec dla Misji. To zachęta dla róż różańcowych, aby modlitwą i ofiarą materialną wspierać misje. Każda ofiarowana złotówka dzielona jest na połowę – część na projekt papieski, a druga część na pomoc misjonarzom z diecezji. Archidiecezja poznańska od samego początku wykazywała zainteresowanie tym projektem. Teraz mamy też konkretny przykład, jak wykorzystać finanse z projektu Żywy Różaniec dla Misji w swojej diecezji. Dziękujemy ks. Janowi Glapiakowi – moderatorowi diecezjalnemu Żywego Różańca z Poznania i ks. Dawidowi Stelmachowi – poznańskiemu dyrektorowi diecezjalnemu PDM za przeprowadzenie tej akcji oraz pokazanie współpracy między dwoma dziełami założonymi przez sł. Bożą Paulinę Jaricot.
Żywy Różaniec archidiecezji poznańskiej, w związku z epidemią COVID-19, przekazał 25 tys. zł na zakup materiałów medycznych i opatrunkowych dla 6 ośrodków medycznych w Kamerunie. Pieniądze zostały przekazane za pośrednictwem poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” i zostaną w całości przeznaczone na zakup środków medycznych. W czasie pandemii jeszcze bardziej potrzebna jest pomoc w utrzymaniu ośrodków medycznych prowadzonych przez misjonarzy w Afryce. Lokalne społeczności są zagrożone przez brak żywności i wody oraz brak dostępu do odpowiedniej opieki medycznej. W chwili obecnej zaczyna brakować maseczek i materiałów higienicznych w istniejących szpitalach i ośrodkach zdrowia. Pieniądze od Żywego Różańca pomogą w zakupie brakujących środków.
W diecezji Doumé-Abong-Mbang opisują sytuację zdrowotną w następujący sposób: „Państwo nie daje żadnej subwencji. Na walkę z COVID-19 nasz ośrodek otrzymał 1 kombinezon, kilka masek i kilka plakatów. Sami zabiegaliśmy o materiały: maski, żel, rękawiczki, mydło, specjalne wiaderka do mycia rąk dla pacjentów. I trzeba było przepłacać, bo już tylko na tzw. czarnym rynku, po znajomościach, można było kupić. Za otrzymane pieniądze ośrodki będą mogły zakupić wyżej materiały wymienione, trochę leków, pozwoli to przyjść z pomocą najuboższym, kontynuować przekazywanie informacji o COVID-19. Naszym priorytetem jest również zabezpieczyć nasz personel, aby nikt nie został zarażony”.
W latach 2017/2018 wspólnota Żywego Różańca wsparła budowę kościoła i szkoły w Befasy na Madagaskarze kwotą 50 000 PLN. W Kibeho w Rwandzie finansuje obecnie budowę ogrodu i sadu edukacyjnego oraz zakup żywności dla najuboższych.
Wspólnota Żywego Różańca w archidiecezji poznańskiej liczy ok. 80 000 członków, którzy codziennie modlą się na różańcu oraz wspierają misje w ramach akcji „Żywy Różaniec dla Misji”.
www.archpoznan.pl

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media