Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

3 marca br. w Rembertowie na dorocznym statutowym spotkaniu obradowali moderatorzy diecezjalni Żywego Różańca. Moderatorzy, pod przewodnictwem ks. Jacka Gancarka, krajowego moderatora Żywego Różańca, spotkali się w domu sióstr loretanek w Rembertowie. Oprócz moderatorów w obradach uczestniczyły siostry loretanki, które wydają czasopismo „Różaniec”.
O pięcioletniej inicjatywie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary „Żywy Różaniec dla Misji” opowiadał ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Zaprezentował również najnowszy komiks o Paulinie Jaricot, założycielce Żywego Różańca oraz Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
Tematem spotkania była także 200. rocznica powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, która przypada w 2022 r., oraz VIII Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę zaplanowana na 5-6 czerwca bieżącego roku.
Moderatorzy już teraz zapraszają wszystkie środowiska misyjne oraz róże Żywego Różańca do świętowania tych wydarzeń, których przewodnią postacią będzie sł. Boża Paulina Jaricot.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media