Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

14 lutego, w święto Cyryla i Metodego, pierwszych misjonarzy narodów słowiańskich i patronów Europy, młodzież, która w dniach od 12 do 16 lutego uczestniczy w misyjnych feriach zimowych, odwiedziła Papieskie Dzieła Misyjne w Warszawie. Misyjne ferie zorganizowali w Warszawie misjonarze kombonianie. Przebiegają one pod hasłem: „Modlitwa «Ojcze nasz» – modlitwą wszystkich narodów”. Młodzież rozważa w duchu misyjnym słowa Modlitwy Pańskiej.
Podczas spotkania w siedzibie PDM młodzi usłyszeli o specyfice każdego z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych oraz zostali zaproszeni do współpracy w ramach Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW. Wraz z młodzieżą wizytę złożyli nam o. Maciej Miąsik oraz o. Paweł Opioła, misjonarze kombonianie.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media