Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Żywy Różaniec dla Misji to inicjatywa Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, która wspiera misje już od 5 lat. Róże Żywego Różańca modlą się za misjonarzy, a ofiary materialne przekazują na misje. Połowa ofiar – poprzez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce – trafia do dyspozycji papieża, druga połowa wspiera misyjne dzieło diecezjalne. Archidiecezja poznańska, dzięki ofiarom zebranym przez róże Żywego Różańca, wybudowała szkołę w Befasy (diec. Morondava) na Madagaskarze. W sierpniu 2019 roku na budowę szkoły w Befasy przekazano 25 tys. zł.
Nowa szkoła jest trzyklasowym gimnazjum. Jej budowa trwała trzy miesiące, pośpiech wynikał ze zbliżającej się pory deszczowej. W jednej sali mieści się maksymalnie 35 uczniów. W szkole w Befasy uczą się dzieci w wieku od 13 do 17 lat – różnica wieku wynika z zaległościach dzieci w edukacji.
Nowo otwartą szkołę poświęcił ks. kan. dr Paweł Płaczek, dyrektor diecezjalny PDM z archidiec. szczecińsko-kamieńskiej, który współpracuje z archidiecezją poznańską przy projektach misyjnych.
Jest to już drugi dar Żywego Różańca archidiec. poznańskiej dla Befasy. Wspólnota Żywego Różańca wsparła wcześniej kwotą 25 tys. zł budowę kościoła.
Wspólnota Żywego Różańca w archidiec. poznańskiej liczy około 80 tys. członków. Opiekunem i koordynatorem pracy z Żywym Różańcem w archidiec. poznańskiej jest ks. dr Jan Glapiak.
as/pdm/ds/Poznań

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media