Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

9 stycznia obchodzimy 158 rocznicę śmierci sł. Bożej Pauliny Jaricot (1799-1862). Oczekując na jej beatyfikację, włączamy się w modlitwę, aby ten dzień nastąpił jak najszybciej.
„Całe życie Pauliny, w którym nie da się oddzielić doświadczenia mistycznego od zaangażowania społecznego i misyjnego, świadczy o drodze łaski serca, które nieodwracalnie powiedziało «tak» Bożej miłości. Jeśli Bóg zechce, Paulina Maria Jaricot zostanie zaproponowana kiedyś całemu Kościołowi jako autentyczne oblicze świętości” – napisał biskup pomocniczy Lyonu Thierry Brac de la Perrière.
Jest wiele osób, które na całym świecie modlą się w intencji jej beatyfikacji. Wśród nich są róże Żywego Różańca z diecezji drohiczyńskiej, które modlą się w tej intencji 8 dnia każdego miesiąca.
W diecezji radomskiej w tej intencji 10 dnia każdego miesiąca jest adoracja w kaplicy wieczystej adoracji w Jedlni.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media