Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Drodzy Przyjaciele Misji!
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny zostawił w naszych sercach nowy zapał, nowe marzenia i nadzieje, że służąc w dziele misyjnym niesiemy blask Chrystusa na krańce świata.
Niech ten czas Bożego narodzenia umocni w Was miłość niegasnącą, nadzieję, która ożywia działanie i wiarę, która nadaje sens. Dziękując za Waszą nieustanną pracę w dziele misyjnym, ogarniamy modlitwą Was i Waszych najbliższych. Niech Jezus, który w Tajemnicy Wcielenia sam stał się misją, umacnia Waszego ducha. Życzymy Wam, by czas świąt Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego przybliżał Was do Jezusa, światłości świata.

Zespół Papieskich Dzieł Misyjnych

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media