Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 Nakładem Wydawnictwa „Missio-Polonia” ukazały się „Nabożeństwa misyjne” w oparciu o papieskie intencje modlitewne. Jest to zbiór 12 nabożeństw – na poszczególne miesiące 2020 roku. Intencje, na bazie których powstały nabożeństwa, są wyznaczone przez papieża Franciszka dla całego Kościoła.
Każde nabożeństwo zawiera krótki komentarz do papieskiej intencji na dany miesiąc oraz propozycję modlitw i pieśni na adorację Najświętszego Sakramentu.
„Mamy nadzieję, że pomogą parafiom i wspólnotom podtrzymywać misyjne zaangażowanie i rozpalać ducha. Wierzymy przy tym, że przyniosą wiele duchowych owoców i darów, jakże potrzebnych, aby misyjne dzieło Kościoła mogło trwać i się rozwijać” – napisał we wstępie ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.
Materiały, do których dołączona jest płyta CD, w cenie 9 zł, można nabyć w sklepie internetowym „Missio-Polonia”, zamówić telefonicznie lub kupić osobiście w siedzibie Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media