Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

 W Zespole Szkół w Łabiszynie (diec. bydgoska) w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym został ogłoszony konkurs „Mój kolega z Afryki”. Na jego zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych ,,Missio-Polonia” oraz Wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu.
Konkurs zorganizowała katechetka i animatorka misyjna Elżbieta Wojtynek. W ramach konkursu dzieci miały zrobić album o swoich rówieśnikach z Afryki: gdzie mieszkają, jak żyją, jak się uczą, jak się modlą, jak pomagają rodzicom, jak się bawią. Wpłynęło ponad 40 prac konkursowych. Albumy były bardzo ciekawe, barwne i pomysłowe. Dzieci posłużyły się informacjami z katechez misyjnych i z Internetu. Do prac konkursowych wykorzystały stare kalendarze misyjne i ilustracje z różnych katolickich czasopism. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystego apelu, na którym wręczono dyplomy oraz nagrody.

ep/PDM

Żywy Różaniec

Wolontariat

Młodzi dla Misji jest inicjatywą PDM

Misyjne Apostolstwo Chorych

Darowizna

Projekty

Formacja

Media